Keelepäev Brüsselis 13.–14.11.2015

Tiina Leemets koolitas kohalikke eestlasi praktilise eesti keele vallas.
Andra Kütt “Erineva sotsiolingvistilise keskkonna mõju eesti keelt emakeelena omandavate laste keelekasutusele”
Ilmar Tomusk tutvustas eesti lasteraamatuid.