Keelepäev Ukrainas Aleksandrovkas 13.09.2010

Jaak Viller “Eesti keel maailmas”
Tiiu Erelt “Uued sõnad eesti keeles”
Anastassia Šmõreitšik “Noppeid Euroopa keeleõppe mapist eesti keele näitel”
Tiina Rekand “Keelemängudest”