Eesti keele päev Moskvas 22.11.2008

Mart Velsker “Uued nimed eesti kirjanduses”
Helle Metslang “Eesti keel – lihtne ja keeruline”
Tuuli Rehemaa “Keelenõuande uuemaid küsimusi”
Maie Soll “Eestis eesti keele õppimise võimalused välismaalt saabunutele ja Eestis elavatele teiste rahvuste esindajatele”