Keelepäev Luksemburgi Eesti Seltsis 26.11.2011

Jüri Valge “Keelevaldkond arengus: 2010-2011”
Riina Koolmeister “Keeled ja kirjandus kooli õppekavas”
Anu Luure “Välismaalt saabunud õpilaste integreerimine eesti kooli”
Asta Õim “Metafoorid keelearengus”