Eesti keele ja mälupäev Peterburis 17.03.2007

Annika Hussar “Eesnimed sajandivahetuse Eestis”
Renate Pajusalu “Eestlaste suhtlusstiil naaberrahvaste, eriti venelaste taustal”
Maire Raadik “Uus õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006”
Jüri Valge “Riik, keel ja keelekasutaja”