Keelepäev Riias 08.11.2014

Karl Pajusalu “Eesti kohanimed Lätis. Tõnu Karma mälestuseks”
Valts Ernstreits “Tõnu Karma ja liivlaste uuem ajalugu”
Tiit-Rein Viitso “Eesti ja liivi keele korraldamisest”
Külli Habicht “Muutuv eesti keel”
Kristi Salve “Randlased saarlaste ja maameeste vahel”
Ruta Karma “Mälestusi isast”