Emakeele Seltsi keelepäevad Soomes

7.11.2007 Eesti Suursaatkonnas Helsingis
8.11.2007 Tampere pearaamatukogus Metso
9.11.2007 Turu Ülikooli Fennicumis

Helle Metslang “Eesti ja soome keel – sarnased ja erinevad”
Kristiina Praakli “Soome eestlaste kakskeelsus ja kakskeelne keelekasutus”
Hille Pajupuu “Vääritimõistmise ohud eesti-soome meilisuhtluses”
Jüri Valge “Keelestrateegia rakendub ellu”