Keelepäev Rootsis Göteborgis 25.09.2010

Evi Juhkam “Rootsi mõjust Eesti murretes”
Jüri Valge “Eesti keele uus arengukava tulekul”
Margit Langemets “Pärast suurt seletavat”