Keelepäev Taanis Kopenhaagenis 3.10.2010

Maire Raadik “Mida on uut eesti keele reeglistuses”
Reili Argus “Eesti keele omandamisest teiste keelte taustal”
Jaak Viller “Uus keeleseadus – vaevad ja rõõmud”