Keelepäev Budapestis 06.10.2013

Riina Koolmeister “Välis-Eesti laste ja noorte sidustamine Eestiga”
Kersti Lepajõe “Kirjutamise raskus”
Tiina Rüütmaa “Eesti ja ungari keele sugulusest”
Reili Argus “Keeleõppemängud FREPY”