Eesti keele päev Riias 15.11.2008

Lembit Vaba “Eesti ja läti keelesuhetest”
Kristi Salve “Rikas Riia eesti folklooris”
Jüri Valge “Eesti keele-elu 10 elevanti”