Keelekonverents “Eestlased mitmekeelses ja -kultuurilises Peterburis” Peterburis 28.04.2012

Vadim Mussajev “Peterburi eestlaste kogukonnast 19. sajandi lõpul – 20. sajandi algul”
Tamara Smirnova “Eestlaste haridusasutused Leningradis aastatel 1918–1937”
Tiiu Reimo, Aile Möldre “Eestlaste kirjastustegevus Peterburis enne Teist maailmasõda”
Veronika Mahtina “Peterburi-Leningradi eesti kalendrikirjandusest”
Tõnu Tannberg “Eestlased Vene armees XX sajandi alguses (1900–1917)”
Jüri Viikberg “Eesti eest väljas idas ja läänes: Käärikud”
Tiina Maiberg “Eesti diplomaadid ja diplomaatia Peterburis”
Piret Meos “Eesti kunstnikud ja kunstiharidus Peterburis 20. sajandi algul”
Lea Jürgenstein “Peterburi eestlased, eesti keele hoidjad”
Jüri Valge “Riik ja väikerahva keel”
Tiina Paet “Uuemad võõrsõnad eesti keeles. “Võõrsõnade leksikoni” 8. trükk”
Maarja Hein ja Anna Malkova “Eesti keele õppimisest ja õpetamisest Peterburi ülikoolis”