Keelepäev Brüsselis 10.–12.02.2017

Maili Liinev “Enesehoid ja motivatsiooni säilitamine, töötades vabatahtlikuna”
Irene Käosaar “Mitmekeelsena mitmekeelses maailmas”
Maili Liinev “Laste lugemishuvi toetamine ja lugemisoskuste kujundamine. Lugemispesa näitel” (töötuba)
Riina Koolmeister ja Irene Käosaar “Koolihariduse omandamine välismaal ning tagasipöördumine Eestisse” (ümarlaud)