Keelepäev Peterburis Jaani kirikus 8.10.2016

Tervitused:
Eesti Vabariigi Peterburi konsulaadi esindaja
Emakeele Seltsi abiesimees Jüri Valge

Ettekanded:
Birute Klaas-Lang: eesti keele ja kultuuri õppest välisülikoolides: kellele ja milleks?
Maarika Teral ja Sirje Rammo (kaasautor): eesti keele õppevahenditest
Killu Paldrok: kohast ja nimest kui õppematerjalidest
Jüri Valge: Jaan Tõnissonist ja eesti keelest
Peterburi Ülikooli 2. kursuse eesti keele tudengid “Eesti keel Peterburi Riiklikus Ülikoolis”