Keelepäev Viinis 20.05.2016

Birute Klaas-Lang “Eesti keele õpetamine välismaal”
Helle Metslang “Estonian among the languages of Europe”
Tõnis Nurk “Language technology in Estonia”