Keelepäev Lundis 22.01.2012

Riina Koolmeister “Eesti keelepoliitilisi suundumusi välismaal”
Maire Raadik “Muutusi eesti sõnavaras”
Mart Velsker “Eesti kirjandusest 21. sajandil”
Anu Haak “Rootsipärastest kohanimedest Lääne-Eestis ja saartel”