Eesti keele päev Venemaal Peterburis 18.04.2009

Reili Argus “Eesti keele omandamisest võrreldes teiste keeltega”
Madis Arukask “Identiteet keelega ja keeleta”
Kersti Lepajõe “Meedia keelekasutusest”
Rein Saukas “Jakob Hurda rahvaluulekogust”
Jüri Valge “Eesti keel ja eestlus muutuvas ajas”