Keelepäev Londonis 16.03.2013

Itesh Sachdev (Londoni Ülikool) “Speaking in tongues: benefits of multilingualism” / “Keelte kõnelemine: mitmekeelsusest tõusvad kasud”
Martin Ehala (TÜ) “Our daily language ecology” / “Meie igapäevane keeleökoloogia”
Katrin Hiietam (EE-Translations) “Language preservation, change and acquisition in an immigrant community. The case of Estonian in the UK” / “Keele säilitamine, omandamine ja muutused immigrantkogukonnas. Eesti keel Suurbritannias”
Jüri Valge (HTM) “Eesti ja hajaeestlased: elu ja ootused”
Andero Adamson (HTM) “Eesti keele e-õppe kursus “Keeleklikk””
Mart Velsker (TÜ) “Uuem eesti kirjandus”
Reili Argus (TLÜ) “Eestikeelsed keeleomandamist toetavad veebimängud FREPY”