Keelepäev Tamperes 18.11.2017

Renate Pajusalu “Kakskeelse lapse areng”
Kersti Lepajõe ja Satu Grünthal “Emakeeleõpetajateks õppijad Eestis ja Soomes”
Priit Kruus “Kuidas eesti kirjanik kõnetab ühiskonda?”
Heinike Heinsoo “Kuidas luuakse vadja kirjakeelt?”