Keelepäev Luxemburgi Euroopa Koolis 25.11.2011

Jüri Valge “Emakeeleõppe valust ja võlust”
Riina Koolmeister “Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea ehk miks ja kuidas õppida emakeelt”
Asta Õim “Metafoorid, mille järgi me elame”