Eesti keele päev Münchenis 13.10.2023

Kõik huvilised on oodatud 13. oktoobril 2023 Münchenisse eesti keele päevale.

Väliskeelepäeval esinevad ettekannetega Külli Habicht, Helin Kask, Helle Metslang, Tiit Hennoste ja Mare Kõiva.

Kava

13.00–13.10 Avasõnad: Tiia Palosaar (LMU München)

13.10–13.50 Külli Habicht (Tartu Ülikool) “Die Spuren der deutschen Sprache in der estnischen Schriftsprache”

13.50–14.30 Helin Kask (Tallinna Ülikool) “English-Estonian code-copying in Estonian blogs and vlogs”

14.30–15.00 Kohv, tee, suupisted

15.00–15.40 Helle Metslang (Tartu Ülikool) “Eesti keelest Euroopa ja uurali keelena”

15.40–16.20 Tiit Hennoste (Tartu Ülikool) “Ahah ja ahaa, ah ja aa, noh ja noo, jah ja jaa. Ja teised pisikesed sõnad, millega me suhtleme”

16.20–17.00 Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum) “Loitsudest, sõnamaagiast, nõidumisest minevikus ja tänapäeval”

Teesid

Registreeruda saab kuni 10. oktoobrini https://view.forms.app/tiiapalosaar/kontaktformular.

Lisainfo ja kontakt Tiia Palosaar, tiia.palosaar@lmu.de, 0176 633 82 808.

Korraldavad Emakeele Selts ja Müncheni Ludwig Maximiliani Ülikooli fennougristika õppetool.