Keelepäev Petseri gümnaasiumis 22.09.2010

Asta Õim “Räägib käte ja jalgadega (žestid eesti ja vene fraseoloogias)”
Raili Pool “Mõningaid erinevusi eesti ja vene keele grammatikas”
Anna Verschik “Lugu minust ja eesti keelest”