Keelepäev Luksemburgis 27.02–01.03.2015

Kersti Lepajõe “Oma ja võõras: lugemisest ja kirjutamisest mitmekeelses klassis”
Reili Argus “Lapse keelelist arengut toetavad mängud”
Piret Kärtner “Laul teeb rinna rõõmsaks – ideid ja materjale laulude kasutamiseks keeletunnis” (töötuba)
Viive Einfeldt “Väärtusi avastamas” (seminar, jätk 2014. aastal Londonis peetud loengule)
Ümarlauad “Väljaspool Eestit tegutsevate Eesti koolide ootused Eesti riigile?” (juhivad Piret Kärtner ja Anu Kippasto) ning “Näpunäited projektikirjutamiseks” (juhib Anu Kippasto).