Aastakoosolek 27. augustil 2020 kl 11

Aastakoosolek toimub neljapäeval, 27. augustil 2020 kl 11 Tartu Ülikooli peahoones Veski auditooriumis (139)

Päevakord:

  1. Emakeele Seltsi 99. tegevusaasta (2019) ülevaade. ESi teadussekretär
  2. Liikmeksoleku küsimusi: auliikme(te) valimine, liikmekandidaadid, liikmemaksu suurus, liikmete hulgast väljaarvamine
  3. ESi keeletoimkonna vanema korraline valimine
  4. Revisjonikomisjoni aruanne. Esitab revisjonikomisjoni liige
  5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
  6. Tõstatuvat

Tellitud bussi info (Luule Reisid):
Tallinnast väljub buss kl 8.30 Vene kultuurikeskuse eest Mere pst.
Tartust väljub buss pärast aastakoosoleku lõppu kl 14 ajal Jakobi tn.
Palume sõidusoovist teatada killu@eki.ee või telefonil 644 9331 hiljemalt 24.08.