Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverents

Emakeele Selts tähistab Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga reedel, 1. oktoobril 2021 Tallinna Ülikoolis (M-134). Kõik huvilised on oodatud kuulama!

Teesid

Kava:

11.00 Tervitus ja avasõnad. Helle Metslang

1. plokk

11.10 Helena Lemendik. Autori isiku väljendamise keelelised vahendid eestikeelsetes magistritöödes. Tallinna Ülikool, magistritöö. Juhendaja Helen Hint

11.30 Eike Ülevain. Autori rollist ja keelevahenditest tantsulavastusi tutvustavates tekstides.  Tallinna Ülikool, magistritöö. Juhendaja Krista Kerge

11.50 Elvīra Kalniņa. Liivi fraseoloogia Uues Testamendis. Läti Ülikooli liivi instituut, bakalaureusetöö (ettekanne inglise keeles). Juhendaja Valts Ernštreits

12.10 Janek Vaab. Lõunaeesti kõrisulghäälik. Tartu Ülikool,  bakalaureusetöö. Juhendaja Karl Pajusalu

 

Kohvipaus 12.30 – 12.45

 

2. plokk

12.45 Marielle Aas. Kaks- ja ükskeelsete laste jutustamisoskus MAIN-testi tulemuste põhjal. Tallinna Ülikool, bakalaureusetöö. Juhendajad Reili Argus ja Andra Kütt

13.05 Ülle Kimmel. Vihametafoorid internetitekstides. Tallinna Ülikool, magistritöö. Juhendaja Mari Uusküla

13.25 Taave Lips. Neeger eesti keeles – vastuoluline ja mitmeti mõistetav. Tallinna Ülikool, magistritöö. Juhendaja Daniele Monticelli

13.45 Elisabeth Kaukonen. Sooliselt markeeritud sõnavara veebiportaalide Delfi ja ERR spordiuudistes. Tartu Ülikool, magistritöö. Juhendajad Liina Lindström ja Raili Marling

 

14.05 lõpusõnad