Mare Kõiva 70

26. veebruaril 2024 kl 11 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Mare Kõiva 70. sünnipäevale pühendatud pidulik seminar.

 

Mare Kõiva ettekandes “Kalaisa, vaaraorahvas, merekari ja veehobused. Sissevaateid veeolenditega seotud traditsioonidesse” tulevad vaatluse alla mütoloogilised veeolendid: kes nad on, kust nad tulevad ning kuidas paigutuvad pärimuspilti.

Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Mare Kõiva on Eesti tuntumaid folkloriste – rahvausundi, mütoloogia ja nüüdisfolkloori uurija. Tema suur teene on, et nii folkloor kui seda uuriv teadus folkloristika on üha enam tõusnud ühiskonnas nähtavaks ja andnud arutlemisainet kultuuris laiemalt. Hämmastavast töövõimest ja meisterlikust uurijatüübist annavad tunnistust Mare sulest ilmunud sisukad käsitlused nõidussõnadest, rahvaarstidest ja -meditsiinist, õudukatežanrist, rahvaastronoomiast, etnilistest stereotüüpidest, lemmikloomadega seotud folkloorist ja muidugi usundilistest rahvajuttudest.

 

Kava
11.00 avasõnad
11.10 Mare Kõiva ettekanne “Kalaisa, vaaraorahvas, merekari ja veehobused. Sissevaateid veeolenditega seotud traditsioonidesse”
Õnnitlused

 

Seminari lisainfo bit.ly/MareKõiva70.
Mare Kalda, mare.kalda@kirmus.ee

Korraldavad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ja Emakeele Selts