Ilmunud on Emakeele Seltsi aastaraamat 68

Emakeele Seltsi aastaraamat 68 (2022)

Peatoimetaja Reili Argus, toimetaja Maire Raadik.
ESA 68 (2022). Teaduste Akadeemia Kirjastus. Tallinn 2023. 288 lk.
Emakeele Seltsi aastaraamatu väljaandmist on rahaliselt toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.
Aastaraamatu artiklid www.kirj.ee ja täistekst [PDF].

Sisu ülevaade
Karet Eesmäe, Riina Reinsalu „Tarbetekstide keeletoimetamine: kas masstootmine või rätsepatöö?“
Enn Ernits „Eesti-ingeri asustusnimed 2. Küladest taludeni“
Valts Ernštreits „Liivi kohanimede andmebaasi kujunemine“
Vilja OjaIskima ja säsi
Raimo RaagJüri eesti keeles“
Riina Reinsalu, Maigi Vija, Kertu KookSa tõestad sellega koolile ja ka endale, et sa oled nagu valmis inimene: üldpädevuste ja uurimistööalaste oskuste kujundamine gümnaasiumi uurimistöö kaudu“
Eva Saar, Triin Todesk „Seto deminutiivid“
Anne Tamm „Ilmaütlevast eitusest“
Lembit Vaba „Alternatiivseid etümoloogiaid IX. lets, marg, naber, mült, nurmik ja pugal“
Mati Erelt „EKG saamisloost“
Jüri Valge „Reisikiri: Krimm, september 2001. Eel- ja järellugudega“
Ringvaade

 

Aastaraamatu hind on 5 eurot. Ostusoovi korral kirjutada marit.alas@emakeeleselts.ee.

Autorid, retsensendid, kolleegiumi liikmed jt asjaosalised saavad tasuta eksemplari kätte Tallinnas Emakeele Seltsist, Tartus TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudist või posti teel.