Emakeele Seltsi põhi- ja lühikroonikad nüüd veebis kättesaadavad

Emakeele Seltsi 100. aastapäeva puhul koostas Jüri Valge seltsi tegevustest põhjaliku ülevaate “Emakeele Selts 1920–2020” ja lühikroonika “Sajand koos Eestiga. Emakeele Selts 1920–2020”.

Nüüd on kroonikad kättesaadavad ka Emakeele Seltsi kodulehel:

põhikroonika “Emakeele Selts 1920–2020”

lühikroonika “Sajand koos Eestiga. Emakeele Selts 1920–2020”