LIII Veski päev 27. juunil 2020 veebis

Tänavune Veski päev tuli teisiti. Tavapärase ettekandekoosoleku asemel on kõigil võimalik alates 27. juunist vaadata salvestusi seltsi kodulehel.

Helle Metslangi tervitus.

Annika Hussari ettekanne nimede eestistamisest.

Jüri Valge tutvustab ESi kroonika “Sajand koos Eestiga. Emakeele Selts 1920-2020” lühivarianti.

Mati Erelt tutvustab ESA 65.

Kell 12 kohtume Raadi kalmistul Liiva tn poolses väravas ja liigume J. V. Veski kalmule. Sõnavõtuga esineb Riina Reinsalu.