Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuste kavandid

Emakeele Seltsi keelteoimkond on valmis saanud uute otsuste kavandid, mille kohta ootab tagasisidet kuni 28. veebruarini 2023 e-posti aadressil Urve.Pirso@riigikontroll.ee.
Kavanditega saab tutvuda keeletoimkonna lehel.