9.–10. juunil 2023 toimus koolinoorte keelelaager „Hääldusest ja hääldamisest“

9.–10. juunil 2023 toimus Luua Metsanduskoolis koolinoorte keelelaager „Hääldusest ja hääldamisest“.

Seekordne laager oli järjekorras juba kümnes ning keskendus foneetikale, mis on ka järgmise emakeeleolümpiaadi teema.

Laagris osales 23 koolinoort 8.–12. klassist. Esindatud olid koolid Tallinnast ja Tartust, Haapsalust ja Narvast, Märjamaalt, Raplast ja Viimsist.

Tartu Ülikooli foneetika labori teadlased Pire Teras, Katrin Leppik ja Anton Malmi tutvustasid hääldusõpetuse teoreetilisi tahke ning lasid töötubades noortel endal praktilisi harjutusi teha.

Laagri kaaskorraldaja oli noorlingvistide keeleklubi koordinaator ja TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi doktorant Mari-Liis Korkus.

Emakeele Seltsi esimehe Helle Metslangi tervitussõnad.

Anton Malmi tutvustab häälikute häälduskohtade kindlakstegemise võimalusi.

Katrin Leppik teeb ettekannet akustilisest foneetikast.

Pire Teras räägib häälduse varieerumisest.

Õhtune viktoriin.

Ekskursioon mõisapargis.