Ilmunud on Raimo Raagi “Rootsi kirjakultuur uusaegsel Eesti-, Liivi- ja Ingerimaal”

23. novembril 2023 esitlesime Emakeele Seltsi kõnekoosolekul “Läänemere keelesillad. Hannu Remes 80 ja Raimo Raag 70” Raimo Raagi uut monograafiat “Rootsi kirjakultuur uusaegsel Eesti-, Liivi- ja Ingerimaal” (Emakeele Seltsi toimetised nr 82).

Raamat annab põhjaliku ülevaate rootsi kirjakultuurist Eesti-, Liivi- ja Ingerimaal XVI sajandist XX sajandini põhirõhuga Rootsi ajal. Seda aega seostatakse tavaliselt Gustav II Adolfi rajatud Tartu ülikooli, talurahvakoolide asutamise ja Narva lahinguga 1700. Harva pööratakse tähelepanu sellele, mis keeles inimesed – võimukandjatest lihtrahvani – vanasti omavahel suhtlesid. Selle tahu tundmaõppimisele Eesti ja eesti keele ajaloos tahab käesolev raamat rootsi keelest lähtuvalt kaasa aidata. Raamatu autor on Uppsala ülikooli emeriitprofessor, Eesti Teaduste Akadeemia välisliige, Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis auliige ja Emakeele Seltsi liige. Tema peamine uurimisala on keele- ja kultuurisuhted Eesti ja Rootsi vahel läbi aegade.

Raamatut saab soetada Emakeele Seltsist ja Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudist. Palume kohtumine varem kokku leppida (es@emakeeleselts.ee). Õige pea tuleb raamat müüki ka hästivarustatud raamatupoodidesse.
Raamatu väljaandmist on toetanud Emakeele Selts, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kultuurkapital ning Eesti Teaduste Akadeemia.

Rohkem infot Emakeele Seltsi väljaannete lehel.