Teemapäev “Keelekorralduse äärmised võimalused” 19.02.2021

Emakeele Selts ja ajakiri Akadeemia korraldavad reedel, 19. veebruaril kella 10.00 kuni 17.40  veebi kaudu teemapäeva “Keelekorralduse äärmised võimalused”.

Üritus jätkab jaanuaris EKI ja Eesti Keeletoimetajate Liidu ühisseminaril alustatud diskussiooni eesti keelekorralduse teemal, mis omakorda jätkub märtsis EKI arutelupäevaga “Eesti keel normi ja vabaduse vahel”.

Sõna saavad eri valdkondade esindajad: keelekorraldajad, õpetajad, õpetajaks õppivad üliõpilased, keeletehnoloogid, keeleuurijad, keeletoimetajad, kirjastajad, õigusteadlased jt.

Uurime, mis on valdkonniti keelekorralduses probleemiks, kuidas saaksime ühiselt demokraatlikumasse keelekorraldusse panustada ja kuhu peaks meie kõigi korraldatav keelekorraldus meid viima.

Ettekannetele järgneb paneeliarutelu.

Üritus kantakse üle Emakeele Seltsi kodulehel ja see jääb järelvaadatavaks.

Youtube’i otseülekande link: https://youtu.be/GDmYPjhZVTA

Korraldusmeeskond: Paul-Eerik Rummo, Toomas Kiho, Helle Metslang, Killu Mei

 

KAVA:

Konverentsi juhatab Miina Norvik.

Sissejuhatus 10.00: Paul-Eerik Rummo ja Helle Metslang

1. plokk „Keel ja selle korraldamine“

10.10 Liina Lindström (TÜ) „Kas keel saab olla „õige“ või „vale“: keeleteadlase vaade“

10.30 Külli Habicht (TÜ) „Keelekorralduse kaalukeeled. Soovitaja, hindaja, kasutaja vaatenurk“

10.50 Tiit Hennoste (TÜ) „Allkeelte allutamine ja mäss“

11.10 Margit Langemets (EKI) ja Peeter Päll (EKI) „ÕSi võimalusi“

Sirutuspaus: 11.30 kuni 11.40

11.40 Ilmar Tomusk (Keeleamet) „Normist, tavadest ja vabadusest kolmes vaates: keeleametnik, õpetaja, kirjanik“

12.00 Katrin Hallik (EKI) „Selge keel – sõnast sõnumini“

12.20 Kadri Vider (Eesti Keeleressursside Keskus) „Inimene saab massina vastu küll, aga miks ta peaks?“

Paneeliarutelu kella 12.45 kuni 13.30. Juhib Joonas Hellerma

 

Lõuna kella 13.30 kuni 14.10

 

2. plokk „Keelekorraldus ja selle rakendamine“

14.10 Heiki-Jaan Kaalep (TÜ) „Sõnamuutmise norming ja keeletaju“

14.30 Kadriliis Rämmann (Tartu Forseliuse Kool) „Eesti keele lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega“

14.50 Taive Murd (TÜ magistrant, Suure-Jaani Kool) ja Hannamari Soidla  (TÜ magistrant, Luunja Keskkool) „Ühe eesti keele õpetaja argipäev“

Sirutuspaus 15.10 kuni 15.20

15.20  Kadri Rahusaar (kirjastus Koolibri) „Kuidas kirjastuses toimetatakse“

15.40 Urve Pirso (Riigikontroll) „Toimetaja vaade keelekorraldusele“

16.00 Elis Paemurd (Euroopa Komisjoni Tallinna esindus) „Eurotõlkija valikud ja võimalused“

16.20 Helen Kranich (Justiitsministeerium) „Õiguse mõte on sõnast suurem“

Paneeliarutelu kella 16.45 kuni 17.30. Juhib Piret Kriivan

Lõpusõnad 17.30: Toomas Kiho