Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverents 29.09.2023

Olete oodatud Euroopa keelte päeva tähistamiseks traditsioonilisele üliõpilaskonverentsile!

Konverents toimub reedel, 29. septembril kell 12 Tallinna Ülikoolis (A-325).

Kava

11.45 tervituskohv

12.00 avasõnad Emakeele Seltsi juhatuse liikmelt ja Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi eesti keele professorilt Reili Arguselt

„Keel hariduses“ (juhatab Agnes Kolga)

12.05  Sofia Lutter „Tartu lasteaialaste lapsevanemate suhtumine kakskeelsusesse ja varajasse keeleõppesse“
(bakalaureusetöö, Tartu Ülikool, juhendajad Virve-Anneli Vihman ja Kadri Koreinik)

12.25  Kulla Mellov „Eesti keele teise keelena õpetaja tagasisidekommentaarid õpilaste tekstidele protsessikeskses tekstiloomes“
(magistritöö, Tartu Ülikool, juhendaja Helen Hint)

12.45  Nele Novek „Väike pedantlik märkus: siin on kaks tühikut” ehk millist tagasisidet kaasüliõpilased kirjutavad?“
(bakalaureusetöö, Tartu Ülikool, juhendajad Ilona Tragel ja Kerli Kraus)

13.05  sirutuspaus

„Keel kasutuses“ (juhtab Kulla Mellov)

13.25  Agnes Kolga „Laadivahelduse taandumine põhikooli õpilaste keelekasutusest“
(magistritöö, Tallinna Ülikool, juhendaja Merilin Aruvee)

13.45  Silver Erm „Suulise keele erijooned sõpradevahelises Discordi-vestluses“
(õpilastöö, Viljandi Gümnaasium, juhendaja Aili Kiin)

14.05  Anastasia Šepilenko „Kontrastiivne uurimus modaalkonstruktsioonide kasutusest eesti ja saksa keeles palvete koostamisel“
(bakalaureusetöö, Tartu Ülikool, juhendajad Merje Miliste ja Renate Pajusalu)

14.25  Loviisa Mänd „Deminutiivsete nimi- ja omadussõnade funktsioonid eesti ilukirjanduses“ (magistritöö, Tallinna Ülikool, juhendaja Reili Argus)

14.45  lõppsõnad

 

Ettekannete teesid

Üritus Emakeele Seltsi Facebooki lehel: https://fb.me/e/tgtW6JOxA