Ilmunud on Emakeele Seltsi aastaraamat 69

Emakeele Seltsi aastaraamat 69 (2023)

Peatoimetaja Reili Argus, toimetaja Maire Raadik.
ESA 69 (2023). Teaduste Akadeemia Kirjastus. Tallinn 2024. 323 lk.
Emakeele Seltsi aastaraamatu väljaandmist on rahaliselt toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.
Aastaraamatu artiklid www.kirj.ee ja täistekst [PDF].

 

Sisu ülevaade

Kais Allkivi-Metsoja, Pille Eslon, Jaagup Kippar „Keelekasutusreeglite tuletamine ja veatuvastus määrsõna sisaldavate sõnaliigijärjendite näitel“
Enn Ernits „Vadja väliskohanimedest 1: Eesti, Soome ja Venemaa“
Mare Kitsnik, Moonika Pärn „Eesti keele kui emakeele õppe arendamise võimalusi mängustatud aktiivõppeülesannete abil täiskasvanute gümnaasiumis“
Kati Käpp „Mida, miks ja kuidas kirjutab Eesti gümnaasiumiõpilane“
Andra Kütt-Leedis „Eesti keelt esimese ja teise keelena kõnelevate laste sõnavara pildikirjelduskatse põhjal“
Katarin Leppik „Grammatilised kontseptsioonid Eesti tekstiuurimustes: süstemaatiline kirjanduse ülevaade“
Loviisa Mänd „Deminutiivsete nimi- ja omadussõnade tähendused eesti ilukirjandustekstides“
Liisi Piits, Meelis Mihkla „Varieeruva vältega sõnade taju ja akustika“
Helin Puksand, Janne Aas, Veronika Kalle „Esimese klassi lugemistekstide keerukus ja kohandamine“
Mai Raet „Terminikasutuse problemaatilisusest COVID-19 näitel“
Kerttu Rozenvalde „Tartu Ülikooli välismagistrantide eesti keele õppe kogemused ja vajadused seoses nende tulevikuplaanidega“
Lembit Vaba „Alternatiivseid etümoloogiaid X. kosur, koslep, luup(a), lõust ja pook“
RINGVAADE:
Emakeele Seltsi 103. tegevusaasta (2023) (Marit Alas)
2023. aastal Emakeele Seltsi üritustel peetud ettekanded (Marit Alas)
2023. aastal Emakeele Seltsile saadetud või kingitud kirjandus (Annika Oherde)
2023. aastal manala teele läinud Emakeele Seltsi liikmed
In memoriam Evi Juhkam. 17.03.1932–01.12.2023 (Mari-Liis Kalvik)
Emakeele Seltsi juubilarid 2023. aastal
Emakeele Seltsi liikmete nimestik seisuga 31.12.2022
Jüri Valge „Head Emakeele Seltsi liikmed ja seltsi sõbrad!