Lahkunud auliikmete ja esimeeste mälestamine 23. märtsil 2020

Lahkunud auliikmete ja esimeeste mälestamine 23. märtsil 2020

23. märtsil 2020 kell 18-20, s.o täpselt 100 aastat pärast Emakeele Seltsi asutamiskoosolekut põlesid küünlad kõigi meie lahkunud auliikmete ning kunagiste esimeeste kalmudel üle Euroopa Budapestist Sõktõvkarini.

 • Tartus: Johannes Voldemar Veski, Paul Ariste, Arnold Kask, Aili Univere, Juhan Peegel, Paul Alvre, Ellen Uuspõld, Arvo Krikmann
 • Tallinnas: Konstantin Päts, Friedebert Tuglas, Eduard Päll, Elmar Elisto, Ernst Nurm, Mari Must, Valdek Pall, Henn Saari, Rein Kull, Eeva Ahven, August Annist, Ülo Tedre
 • Helsingis: Lauri Einari Kettunen, Oskar Kallas, Emil Nestor Setälä, Artturi Kannisto, Yrjö Heikki Toivonen
 • Längelmäel: Eemil Aukusti Tunkelo
 • Sääksmäel: Martti Rapola
 • Stockholmis: Johannes Aavik
 • Uppsalas: Andrus Saareste
 • Lundis: Julius Mägiste
 • Oslos: Konrad Nielsen
 • Tromsøs: Just Knud Qvigstad
 • Budapestis: Jozef Szinnyei
 • Peterburis: Dimitri Bubrich
 • Sõktõvkaris: Vassili Lõtkin
 • Häädemeestel: Marta Mäesalu
 • Urvastes: Hella Keem
 • Väike-Maarjas: Eduard Leppik
 • Viru-Nigulas: Meinhard Laks
 • Elvas: Jaak Peebo
 • (sünnikohas) Viiratsis: Johannes Laidoner
 • (koduaknal) Kavandis: Mati Hint

Küünla süütasid
András Bereczki, Riho Grünthal, Maire Haava, Juta Hint, Marin Kimm, Kirsti Kontio-Ollila, Per Trygve Kongsnes, Nikolai Kuznetsov, Inge Käsi, Hanna Lindwall Mikiver, Nele Lõõbas, Tiia Margus, Killu Mei, Helle Metslang, Larissa Mukovskaja, Maire Paju, Arne Piirimägi, Elsi Pirinen, Tiiu Pukk, Tiit Pädam, Raimo Raag, Heikki Rausmaa, Rein Saukas, Mart Siilmann, Jevgeni Tsõpanov, Kadri Tamm, Reet Uuspõld, Tiia Valdre, Jüri Valge, Mare Valge, Juha Valkama, Jüri Viikberg, Piret Voolaid