Keeletoimkonna otsuse kavand avalikuks aruteluks 29. veebruarini 2024

Emakeele Seltsi keeletoimkonnal on valminud Araabia/araabia algustähe kirjutamise kohta uue otsuse kavand.

Kavandiga saab tutvuda Emakeele Seltsi kodulehel: www.emakeeleselts.ee/keeletoimkond/.

Kavandi kohta on võimalik anda tagasisidet keeletoimkonna vanemale Urve Pirsole (Urve.Pirso@riigikontroll.ee) 29. veebruarini 2024.