27. juunil toimus juba 56. korda J. V. Veski päev

Tänavune LVI J. V. Veski päev „Eesti keelest ja läänemeresoome keelteperest“ (pühendatud J. V. Veski 150. sünniaastapäevale ja UNESCO põliskeelte kümnendile) toimus 27. juunil 2023 tavapäraselt Tartu Ülikoolis J. V. Veski auditooriumis ja Raadi kalmistul, aga ka ringreisiga Johannes Voldemar Veskiga seotud paikadesse.

Emakeele Seltsi esimehe Helle Metslangi avasõnade järel õnnitleti seltsi abiesimeest Karl Pajusalu äsjamöödunud 60. sünnipäeva puhul.

Tartu Ülikooli Sihtasutus kuulutas välja Johannes Voldemar Veski 2023. aasta stipendiumi saaja. 500-eurose stipendiumi pälvis Tartu Ülikooli eesti keele teise aasta bakalaureusetudeng Maria Merilo.

Ettekanded tegid Reet Kasik „Johannes Voldemar Veski eesti oskuskeele arendajana 1920–1940“, Valts Ernštreits „Liivi keel põliskeelte aastakümnel“, Petar Kehayov „Keelesaarte tähtsusest läänemeresoome keeleteadusele“ ja Heinike Heinsoo „Üle neljakümne aasta koos vadjalastega”.

Äsja trükist ilmunud Emakeele Seltsi aastaraamatut (ESA 68) tutvustas peatoimetaja Reili Argus.

Seejärel mindi traditsiooniliselt Raadi kalmistule, kus kõneles Külli Habicht, J. V. Veski hauale asetati lilled ning lauldi ühiselt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Voldemar Veski 150. sünniaastapäeva puhul käidi ringreisil temaga seotud paikades Maarja-Magdaleena kihelkonnas.  Ringreisi panid kokku J. V. Veski sugulased.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVI J. V. Veski päeva ajakava.

J. V. Veskile pühendatud veebinäitus.