Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents 25.09.2020 Tartus

Emakeele Selts tähistab Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga
reedel, 25. septembril Tartu Ülikooli Veski auditooriumis (peahoone 139) ja Jakobi 2–110

KAVA:

10.30 tervituskohv
11.00 Helle Metslangi avasõnad (ph 139)

 

Üldsektsioon (ph 139): Tundlik keel

11.05 PDF Piret Kuusk (Tartu Ülikool. Juhendajad: Andra Rumm, Tiit Hennoste)
„Vastustest tekkivad suhtlusprobleemid Eesti hädaabikõnedes“ (magistritöö)

11.35 PDF Mari Vallik (Tartu Ülikool. Juhendaja: Luc van Doorslaer) 
„Eesti tõlkijate hoiakud seoses tundlike tekstide tõlkimisega“ (magistritöö)

12.05–12.30 kohvi- ja liikumispaus

 

1. sektsioon: Keel peeglina (ph 139)

12.30 PDF Karina Šorohhova (Tartu Ülikool. Juhendaja: Irina Abisogomjan)
„Eesti ja Tšehhi venekeelse meedia võrdlev analüüs“ („Сопоставительный анализ русскоязычных СМИ в Эстонии и Чехии“) (bakalaureusetöö)

12.50 Mihhail Kremez (Tartu Ülikool. Juhendaja: Ragne Kõuts-Klemm)
„Eesti, Bulgaaria ja Saksamaa uudisteportaalide ajakirjanike sõnakasutus Venemaad kajastavates uudistes kahe juhtumi analüüsi põhjal (ERR, DELFI, Postimehe, Õhtulehe, Deutsche Welle ja News.bg näitel)“ (Mihhail Kremezi ettekande esitlusfailiga tutvumiseks palume pöörduda autori poole mihhail.kremez@ut.ee.)

13.10 PDF Kaarel-Vahur Vingisaar (Viljandi Gümnaasium. Juhendaja: Aili Kiin)
Iraagi sõja kajastamise kallutatus meedias“ (emakeeleolümpiaadi uurimistöö)

13.30-13.35 liikumispaus

13.35 PDF Deisy Nursi (Türi Ühisgümnaasium. Juhendaja: Averonika Beekmann)
„Viie sotsiaalreklaami keeleline analüüs ning pildi ja teksti koostoime reklaamis nende näitel“ (õpilasuurimus)

13.55 PDF Jari Pärgma (Tartu Ülikool. Juhendajad: Renate Pajusalu, Liivi Liiholm)
„Küsilause ja küsimuse moodustamine eesti viipekeeles“ (magistritöö)

14.15– 14.30 liikumispaus

 

2. sektsioon: Keele õppimine ja arendamine (Jakobi 2–110)

12.30 PDF Kai Simson (Tallinna Ülikool. Juhendaja: Peep Nemvalts)
„Teehoolde terminivara korrastamine“ (magistritöö)

12.50 PDF Linda Palts, Monika Urb (Tartu Ülikool. Juhendaja: Mare Kitsnik)
„Eestikeelne A2-tasemel lugemistekstide kogumik „Meie elu“ täiskasvanud õppijale“ (magistritöö)

13.10 Jelena Berezina (Tallinna Ülikool. Juhendaja: Mare Kitsnik)
„Mängustatud õppe mõjust õpilaste eesti keele kui teise keele kasutamisele 3. klassi näitel“ (magistritöö)

13.30-13.35 liikumispaus

13.35 PDF Mari-Liis Korkus (Tartu Ülikool. Juhendaja: Virve-Anneli Vihman)
„Miks nad blandavad? Koodivahetuse funktsioonidest viie rootsi-eesti kakskeelse teismelise näitel“ (magistritöö)

13.55 PDF Kertu Kook (Tartu Ülikool. Juhendaja: Riina Reinsalu)
mina-isik eesti kirjanduse eriala bakalaureusetöödes“ (bakalaureusetöö)

 14.15–14.30 liikumispaus

 

Üldsektsioon (ph 139)

14.30 sektsioonide kokkuvõtted

14.45 PDF Aleks Käämer, Agnes Kolga (Tartu Ülikool. Juhendaja: Ilona Tragel)
„Kuidas väljendati asutuste uksesiltidel töö ümberkorraldust eriolukorras“ (keeleteadusliku praktika töö)

15.05 konverentsi lõpusõnad

 

Olete oodatud kuulama!

Emakeele Seltsi juhatus

 

Lisainfo:  Killu Mei killu@eki.ee