Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents 25.09.2020 Tartus

Emakeele Selts tähistab Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga
reedel, 25. septembril Tartu Ülikooli Veski auditooriumis (peahoone 139) ja Jakobi 2–110

 

KAVA:

10.30 tervituskohv
11.00 Helle Metslangi avasõnad (ph 139)

 

Üldsektsioon (ph 139): Tundlik keel

11.05 Piret Kuusk (Tartu Ülikool. Juhendajad: Andra Rumm, Tiit Hennoste)
„Vastustest tekkivad suhtlusprobleemid Eesti hädaabikõnedes“ (magistritöö)

11.35 Mari Vallik (Tartu Ülikool. Juhendaja: Luc van Doorslaer) 
„Eesti tõlkijate hoiakud seoses tundlike tekstide tõlkimisega“ (magistritöö)

12.05–12.30 kohvi- ja liikumispaus

 

1. sektsioon: Keel peeglina (ph 139)

12.30 Karina Šorohhova (Tartu Ülikool. Juhendaja: Irina Abisogomjan)
„Eesti ja Tšehhi venekeelse meedia võrdlev analüüs“ („Сопоставительный анализ русскоязычных СМИ в Эстонии и Чехии“) (bakalaureusetöö)

12.50 Mihhail Kremez (Tartu Ülikool. Juhendaja: Ragne Kõuts-Klemm)
„Eesti, Bulgaaria ja Saksamaa uudisteportaalide ajakirjanike sõnakasutus Venemaad kajastavates uudistes kahe juhtumi analüüsi põhjal (ERR, DELFI, Postimehe, Õhtulehe, Deutsche Welle ja News.bg näitel)“ (valmiva doktoritöö osa)

13.10 Kaarel-Vahur Vingisaar (Viljandi Gümnaasium. Juhendaja: Aili Kiin)
Iraagi sõja kajastamise kallutatus meedias“ (emakeeleolümpiaadi uurimistöö)

13.30-13.35 liikumispaus

13.35 Deisy Nursi (Türi Ühisgümnaasium. Juhendaja: Averonika Beekmann)
„Viie sotsiaalreklaami keeleline analüüs ning pildi ja teksti koostoime reklaamis nende näitel“ (õpilasuurimus)

13.55 Jari Pärgma (Tartu Ülikool. Juhendajad: Renate Pajusalu, Liivi Liiholm)
„Küsilause ja küsimuse moodustamine eesti viipekeeles“ (magistritöö)

14.15– 14.30 liikumispaus

 

2. sektsioon: Keele õppimine ja arendamine (Jakobi 2–110)

12.30 Kai Simson (Tallinna Ülikool. Juhendaja: Peep Nemvalts)
„Teehoolde terminivara korrastamine“ (magistritöö)

12.50 Linda Palts, Monika Urb (Tartu Ülikool. Juhendaja: Mare Kitsnik)
„Eestikeelne A2-tasemel lugemistekstide kogumik „Meie elu“ täiskasvanud õppijale“ (magistritöö)

13.10 Jelena Berezina (Tallinna Ülikool. Juhendaja: Mare Kitsnik)
„Mängustatud õppe mõjust õpilaste eesti keele kui teise keele kasutamisele 3. klassi näitel“ (magistritöö)

13.30-13.35 liikumispaus

13.35 Mari-Liis Korkus (Tartu Ülikool. Juhendaja: Virve-Anneli Vihman)
„Miks nad blandavad? Koodivahetuse funktsioonidest viie rootsi-eesti kakskeelse teismelise näitel“ (magistritöö)

13.55 Kertu Kook (Tartu Ülikool. Juhendaja: Riina Reinsalu)
mina-isik eesti kirjanduse eriala bakalaureusetöödes“ (bakalaureusetöö)

 14.15–14.30 liikumispaus

 

Üldsektsioon (ph 139)

14.30 sektsioonide kokkuvõtted

14.45 Aleks Käämer, Agnes Kolga (Tartu Ülikool. Juhendaja: Ilona Tragel)
„Kuidas väljendati asutuste uksesiltidel töö ümberkorraldust eriolukorras“ (keeleteadusliku praktika töö)

15.05 konverentsi lõpusõnad

 

Olete oodatud kuulama!

Emakeele Seltsi juhatus

 

Lisainfo:  Killu Mei killu@eki.ee