Emakeele Selts 100. Postmark

Seltsi juubeli tähistamiseks andsime 2020. aasta jaanuaris Eesti Posti “Minu mark” kaudu välja postmargi (nominaalväärtus 0,65 €).