Johannes Voldemar Veski 150

27. juunil 2023 möödus Emakeele Seltsi pikaaegse esimehe (aastail 1946–1968) ja auliikme Johannes Voldemar Veski sünnist 150 aastat.

Emakeele Selts tähistas seda 27. juunil 2023 LVI J. V. Veski päevaga „Eesti keelest ja läänemeresoome keelteperest“. 
Lisaks tavapärasele ettekandeosale Tartu Ülikoolis J. V. Veski auditooriumis ja Raadi kalmistul J. V. Veski kalmu külastusele toimus seekord ka ringreis Veskiga seotud paikadesse.

Johannes Voldemar Veski meenutuseks

Foto: Tartu Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv

Eesti kultuuriloolises veebis on ülevaade J. V. Veski elust:

Johannes Voldemar Veski (1873–1968)

J. V. Veskist Vikerraadios „Keelesaade“:

Emeriitdotsent ja ESi auliige Reet Kasik Johannes Voldemar Veski 150 (06.08.2023)
Emeriitdotsent ja ESi auliige Valve-Liivi Kingisepp Johannes Voldemar Veski (24.04.2014)

Postimehes ilmus 1. juulil 2023 Jaanus Männiku artikkel:

Johannes Voldemar Veski 150: mäletame laiahaardelist kultuurikorüfeed

Rahvusraamatukogu välisvõrgus on kõigile vabalt kättesaadavad neli J. V. Veskiga seotud teost:

Johannes Voldemar Veski keelelisi töid. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 9 (1958).
Nonaginta. Johannes Voldemar Veski 90. sünnipäevaks 27. juunil 1963. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 6 (1963). 
Centum. J. V. Veski 100. sünniaastapäeva tähistades. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 9 (1974).
Johannes Voldemar Veski „Mälestuste raamat“ (1974).

Tartu Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivist saab kuulata J. V. Veski mälestusi:

J. V. Veski mälestused ajalehe tegemisest I
J. V. Veski mälestused ajalehe tegemisest II
J. V. Veski mälestused ajalehe tegemisest III
J. V. Veski mälestused huvist keeleteaduse vastu I
J. V. Veski mälestused huvist keeleteaduse vastu II

Materjali Veskite suguvõsa (Sepa seltsi) kohta:

Veskite sugupuu (2020)
Sepa talu Karel ja Leno Weski järeltulijad. Artiklikogumik (2013)
Erich Pärnitsa (1907–1994) mälestusi
J. V. Veski venna Julius Alfred Veski opteerumisdokumendid: ERA.36.2.21326
Erich Pärnitsa venna Artur Pärnitsa opteerumisdokumendid: ERA.28.2.13422
Veskite suguvõsa (Sepa seltsi) kokkutulek Hellenurmes 08.08.2020: Tõnis Luige luuletus ja näidend ning Matis Luige mõtted

Raadi kalmistule lisandusid 2023. aastal viidad Veski kalmu kergemaks leidmiseks.