Aastakoosolek ja Emakeele Seltsi 100 aasta juubeli tähistamine

Neljapäeval, 26. augustil kella 10.30-13.00 toimub Tartus TÜ peahoones Veski auditooriumis (139) seltsi aastakoosolek. Valime ka uue juhatuse koosseisu, seega ootame rohket osavõttu!

Seltsi 100 aasta juubelit tähistame samal päeval kella 14-18 TÜ ajaloomuuseumis.

Aastakoosoleku päevakord:

ESi juhatuse esimehe tervitus
Revisjonikomisjoni aruanne 2020. aasta kohta
Hääletuskomisjoni valimine
Liikmeks oleku küsimused (auliikmete valimine, uute liikmete kinnitamine)
Juhatuse korraline valimine
Revisjonikomisjoni valimine
Tegevusaruanne 2020. aasta kohta
Tõstatuvat

Volituse plank on siin. Palume volituse saata digiallkirjastatuna hiljemalt päev varem e-posti aadressil killu.mei@emakeeleselts.ee või toimetada Tartus Helle Metslangi kätte.

 

Juubeliaktuse kava:

Avasõnad. Helle Metslang
Jüri Valge ettekanne „Sajand Emakeele Seltsi“
Hannu Remese ettekanne „Soome keeleteadlased Eesti silda ehitamas“
Miina Norviku, Helle Metslangi ja Karl Pajusalu ettekanne „Eesti keelest uurali ja Euroopa keelte tüpoloogia taustal“

Tunnustused ja tervitused
Aktusel tunnustatakse Emakeele Seltsi teenekaid liikmeid ja antakse kätte tunnistused seltsi uutele auliikmetele.
Ametlikule osale järgneb vastuvõtt.

 

 

Osalemise palume registreerida hiljemalt 16. augustil lingil https://lingid.ee/ES100.

Sõiduks on tellitud Luule Reiside buss, mis väljub Tallinnast Mere pst Vene kultuurikeskuse eest kell 7.45. Tartust tagasi väljub buss kell 18 TÜ ajaloomuuseumi juurest. Sõidusoovi saate märkida registreerimisel.

Tähtis! Palume üritustele tulla vaid tervena. Kohapeal kontrollime osalejate negatiivset testitulemust, COVID-19 läbipõdemist või vaktsineerimiskuuri läbimist (elektroonne pass või väljatrükk).

 

Emakeele Seltsi juhatus