Aastakoosolek ja Emakeele Seltsi 100 aasta juubeli tähistamine

Neljapäeval, 26. augustil kell 10.30 toimub Tartus TÜ peahoones Veski auditooriumis seltsi aastakoosolek. Valime ka uue juhatuse koosseisu, seega ootame rohket osavõttu!

Seltsi 100 aasta juubelit tähistame samal päeval algusega kell 14 TÜ ajaloomuuseumis.

Juubeliaktuse kava:

Avasõnad. Helle Metslang
Jüri Valge ettekanne „Sajand Emakeele Seltsi“
Hannu Remese ettekanne „Soome keeleteadlased Eesti silda ehitamas“
Helle Metslangi, Miina Norviku ja Karl Pajusalu ettekanne „Eesti keelest uurali ja Euroopa keelte tüpoloogia taustal“

Tunnustused ja tervitused
Aktusel tunnustatakse Emakeele Seltsi teenekaid liikmeid ja antakse kätte tunnistused seltsi uutele auliikmetele.
Ametlikule osale järgneb vastuvõtt.

Juubeliaktusel osalemise palume registreerida hiljemalt
16. augustil lingil https://lingid.ee/ES100.