ESA 69 (2023) kaastöökutse

Emakeele Seltsi juhatus ootab Emakeele Seltsi aastaraamatule kaastööpakkumusi.

Kaastöö teema teatamise tähtaeg on 10. november 2023, artikli esitamise tähtaeg 10. jaanuar 2024.

Avaldame nii uurimusi kui ka ülevaateartikleid. Artikli maksimaalne pikkus on 40 000 täheruumi, ülevaateartiklil pool sellest.

Teema ja artikkel (e-kujul) palume saata ESA peatoimetajale Reili Argusele aadressil reili.argus@tlu.ee.

 

Vormistusjuhised on ESi kodulehel, vt https://www.emakeeleselts.ee/valjaanded/aastaraamat/.

Artiklid pimeretsenseeritakse, lõpliku avaldamisotsuse teeb toimetus koos ajakirja kolleegiumiga.

 

NB! ESA kuulub ETISe klassifikatsioonis kategooriasse 1.1.