Emakeele Seltsi aastakoosolek 22.03.2024 Tallinnas

Emakeele Seltsi aastakoosolek toimub reedel, 22. märtsil 2024 kell 12 Tallinnas Eesti Keele Instituudi III korruse saalis

Tartust Tallinnasse ja tagasi on tellitud Tuuliku Reiside buss. Palume soovijail transpordivajadusest teada anda hiljemalt 19. märtsiks SIIN.

Ootame uusi liikmeid Emakeele Seltsiga liituma! Liikmeksastumise avalduse leiab seltsi kodulehelt: https://www.emakeeleselts.ee/liikmed/.
Täidetud avaldusi koos kahe soovitaja allkirjaga ootame 19. märtsiks e-posti aadressil es@emakeeleselts.ee või paberil Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.

Kes aastakoosolekust osa võtta ei saa, neil palume kindlasti leida enda asemel volitatav. Volikirja saab alla laadida SIIT.
Palume volituse saata digiallkirjastatuna hiljemalt päev varem e-posti aadressil marit.alas@emakeeleselts.ee.
Palume volitamisel arvestada, et hääletuse õiglaseks jäämiseks saab üht liiget volitada kuni viis inimest.

Valime ka uue juhatuse koosseisu, seega ootame rohket osavõttu!

Päevakord
Avasõnad
Akadeemiline ettekanne. Birute Klaas-Lang ja Kristiina Praakli “Venekeelsete lastevanemate roll eestikeelsele haridusele üleminekul: kuidas kaasava lähenemise kaudu vanemateni jõuda?“
Tegevusaruanne 2023. aasta kohta
Revisjonikomisjoni aruanne 2023. aasta kohta
Hääletuskomisjoni valimine
Liikmeksoleku küsimused (auliikme(te) valimine, liikmekandidaadid, liikmemaksu suurus, liikmete hulgast väljaarvamine)
Keeletoimkonna vanema korraline valimine
Juhatuse korraline valimine
Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Tõstatuvat

 

Emakeele Seltsi juhatus

Üritus Emakeele Seltsi Facebooki lehel.