Ilmunud on Asta Õimu “Eesti keele teetähised”

27. novembril 2023 esitlesime Asta Õimu 80. sünnipäevale pühendatud ettekandepäeval Eesti Kirjandusmuuseumis Asta Õimu uut raamatut “Eesti keele teetähised”.

Lugejani on toodud meie keele ajaloo märgilise tähendusega sündmused ja saavutused. Raamatusse on valitud eesti keelt enim mõjutanud uurimuste, teoste ja ettevõtmiste kõrval ka kultuuriloolise tähendusega ühistegemisi, tutvustatud meie keeleelu korraldavaid institutsioone ja otsuseid, mis ühel või teisel moel on kaasa aidanud eesti keele käekäigule, eestluse kujunemisele, eesti keele väärtustamisele ja kaitsele.

See raamat on koostatud teadmises, et keel on meie kõigi asi, ja veendumuses, et eesti keelt, meie emakeelt ja selle kujunemislugu on prestiižikas tunda.

Raamatut saab soetada Emakeele Sihtasutusest (eksa.ee), Emakeele Seltsist, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudist ja õige pea ka hästivarustatud raamatupoodidest.

Rohkem infot Emakeele Seltsi väljaannete lehel.

Raamatuesitluse fotogalerii Eesti Kirjandusmuusemi lehel.