Emakeele Seltsi aastakoosolek 24.03.2023 kl 12 Tartus

Emakeele Seltsi aastakoosolek toimub reedel, 24. märtsil 2023 kell 12 Tartu Ülikooli peahoones J. V. Veski auditooriumis (139).

Tallinnast Tartusse ja tagasi on tellitud buss. Palume soovijail transpordivajadusest teada anda hiljemalt 17. märtsiks SIIN.

Ootame uusi liikmeid Emakeele Seltsiga liituma! Liikmeksastumise avalduse leiab seltsi kodulehelt: https://www.emakeeleselts.ee/liikmed/.
Täidetud avaldusi koos kahe soovitaja allkirjaga ootame 21. märtsiks e-posti aadressil es@emakeeleselts.ee või paberil Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.

Kes aastakoosolekust osa võtta ei saa, neil palume kindlasti leida enda asemel volitatav. Volikirja saab alla laadida SIIT.

Päevakord
Avasõnad
Akadeemiline ettekanne. Andra Kütt ja Reili Argus “Eesti laste jutustamis- ja viitamisoskuse seosed keelelise kasvukeskkonnaga”
Tegevusaruanne 2022. aasta kohta
Revisjonikomisjoni aruanne 2022. aasta kohta
Hääletuskomisjoni valimine
Liikmeksoleku küsimused (auliikme(te) valimine, liikmekandidaadid, liikmemaksu suurus, liikmete hulgast väljaarvamine)
Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Tõstatuvat