Mare Kõiva valiti etnoloogia ja folkloristika akadeemikuks

Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istungil 6. detsembril 2023 valiti Emakeele Seltsi pikaaegne liige Mare Kõiva etnoloogia ja folkloristika akadeemikuks

Eesti kirjandusmuuseumi juhtivteaduri ja folkloristika osakonna juhataja Mare Kõiva on pikka aega tegelenud eesti rahvausundi, mütoloogia ja nüüdisfolkloori uurimisega. Ta on analüüsinud ja tutvustanud muuhulgas näiteks eesti rahvausundit, nõidussõnu, rahvaarstide fenomeni, rahvaastronoomiat, internetipärimust ja eestlaste etnilisi stereotüüpe. Lisaks on tema uurimisfookuses väljarändajate pärimuse ajalooliskultuurilised erijooned, folkloori multimeedialisus tänapäeval, mitmed usundilise traditsiooni ilmingud ning pühakohtadega seotud uskumused ja praktikad.

Lisaks valiti veel biomeditsiini akadeemikuks Pärt Peterson, tehnikateaduste akadeemikuks Maarja Grossberg-Kuusk ning välisliikmeks Markku Kulmala.

Lisainfo Eesti Teaduste Akadeemia kodulehel: https://www.akadeemia.ee/teaduste-akadeemia-sai-juurde-kolm-uut-akadeemikut-ja-uhe-valisliikme/

Mare Kõiva. Pildistas Maris Krünvald (allikas https://www.akadeemia.ee/member/mare-koiva/)