Ilmunud on ESA 66

Ilmunud on Emakeele Seltsi aastaraamat ESA 66

Autorid, retsensendid, kolleegiumi liikmed jt asjaosalised saavad tasuta eksemplari kas posti teel või käest kätte TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudist. Tallinnas kättesaamiseks palun kirjutage killu.mei@emakeeleselts.ee. Huvilised saavad aastaraamatu osta (5 eurot), kirjutades samale aadressile.

ESA 66 tervikfail PDF