J. V. Veski stipendium

Pärast pikka pausi annab TÜ Sihtasutus tänavu taas välja J. V. Veski nimelist stipendiumi, vt https://sihtasutus.ut.ee/otsing?q=veski

Johannes Voldemar Veski stipendium on asutatud tema tütre Asta Veski poolt 1995. aastal. Stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi. Stipendiumi saaja kuulutab Tartu Ülikooli sihtasutus välja J. V. Veski päeval (27. juunil) oma kodulehe kaudu aadressil sihtasutus.ut.ee.

Varasemad stipendiaadid:

  • 2011. a. (450 eurot) Ann Metslang
  • 2009. a. (10 000 krooni) Edith-Helian Thomson
  • 2002. a. (5000 krooni) Helen Koks
  • 2000. a. (5000 krooni) Argo Mund
  • 1999. a. (5000 krooni) Reet Hendrikson
  • 1998. a. (4000 krooni) Alice Mandli ja Merike Parve
  • 1997. a. (3708 krooni) Külli Eilsen ja Tiia Laanekask
  • 1996. a. (10 000 krooni) Epp Toomsalu