ESi noortesektsiooni keeleõhtud

Kutsume kaasa mõtlema põnevatel keeleteemadel. Viiel järjestikusel nädalal ilmub igal kolmapäeval Facebooki lehel “Emakeele Seltsi noortesektsiooni keeleõhtud” üks keeleloeng.

Eesti keele professor Reili Argus räägib keeleomandamisest, üldkeeleteaduse professor Anna Verschik mitmekeelse perekonna keelepoliitikast, võrdleva kirjandusteaduse dotsent Ave Mattheus avab laiemalt kirjanduse uurimise temaatikat, eesti keele lektor Annika Hussar kõneleb nimeuurimisest ja eesnimedest ning vanemteadur Peep Nemvalts eesti keelest teaduses.

Loenguid saab kuulata siit.

Esimene videoloeng avaldatakse juba 26.11.2020.

 

Head uudistamist!

Lisainfo: Andra Kütt, andra.kutt@tlu.ee